Wat is een CIN-Melding?

Door middel van een CIN-melding (Centraal IncidentenNummer) meldt een bedrijf zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 15 minuten, dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is.

Meer informatie

Volledig archief

augustus

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Akzo nobel base chemicals (HB4150) Welplaatweg Botlek Rotterdam Brand
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) APM Terminals, Coloradoweg, Maasvlakte Rotterdam. Bij het laden van een schip is geconstateerd dat een afsluiter van een container drupte. De container was geladen met een zwak bijtende stof. Er zijn metingen verricht door de APM. De container is in een lekbak gezet.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Lyondell, Australieweg, Maasvlakte Rotterdam. Bij het beladen van een schip is er druk opgebouwd op het schip waardoor er een flens is geklapt. Hierdoor is er 100 liter styreen vrijgekomen op het dek, dit druppelde het water in. De verlading is gestopt en de lekkage is verholpen. De havendienst en zeehavenpolitie gaan onderzoek doen.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1) Huntsman Holland B.V. Bedrijventerrein Merseyweg 5210, Merseyweg 10 Botlek Rotterdam Uit de onderzijde van een tank met zoutzuur (30% oplossing) is via een gat ca. 5 ton weggelekt. De lekkage kon niet direct worden gestopt. De inhoud van de tank wordt is daarom overgepompt naar een andere tank en via een waterscherm zijn de dampen neergeslagen. Een meetploeg van de brandweer heeft tijdens het incident gemonitord, er zijn geen waardes buiten het bedrijfsterrein gemeten.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Alco Engy Rotterdam B.V. Merwedeweg 10, Europoort Rotterdam Tijdens het verladen van de stof Natriumhypochloriet is er een lekkage ontstaan tussen twee tanks, waardoor er 40 liter van het product op een vloeistofdichte vloer is gelekt. Door vermoedelijk een defecte afsluiter is er druk opgebouwd in de tank, waardoor er een lekkage is ontstaan in de T-splitsing tussen de tanks. Alco heeft dit direct naar eigen opvangbakken geleid, daarna terug gepompt en intern schoongemaakt.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Ertsoverslagbedrijf Europoort, Markweg 131 Europoort Rotterdam Op de westelijke locatie, aan de Zeekade, is de giek van een kraan aangestoten waarbij een lek is ontstaan in het hydroliek systeem. Hierdoor is er ongeveer 200 liter hydroliekolie op de kade terecht gekomen. De vloeistof is ingedamt en opgeruimd.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Shell Nederland Chemie BV, Vondelingenweg, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij een lekkage is ruwe olie in een opvangsysteem en op de grond terecht gekomen. De gelekte olie wordt opgeruimd. DCMR is ter plaatse geweest voor onderzoek.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1) OCI terminal Europoort, Moezelweg Rotterdam. Er is een lekkage van ammoniak geconstateerd. Direct daarop is een watergordijn in werking gezet om verspreiding te voorkomen. DCMR en brandweer hebben ter plaatse het voorval onderzocht.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Shell Nederland Chemie bv, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam. Er is een lekkage geweest van long residu (teerachtige substantie) bij een flens, door de flens aan te draaien is de lekkage gestopt. De bedrijfsbrandweer heeft alles onder controle.
Verspreiding van stof via land (CIN G3) CIN-melding (G3) KOOLE STORAGE PERNIS, Tankhoofd 2, Vondelingenplaat Rotterdam. In de eerste instanties er een G3 melding gedaan, welke is afgeschaald door de DCMR naar een Z3. Er is minder dan 10 liter plantaardige oliën gemorst. Dit gebeurde bij het wegrijden van een tankwagen, men vergeten is de deksel dicht te doen. Dit werd ontdekt op de weegschaal.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) LBC Rotterdam B.V. Oude Maasweg 4, Botlek Rotterdam. Bij de LBC is er een lekkage ontstaan van Butylacrylaat UN: 2348, vanuit een tankwagen is er ongeveer 500 liter gelekt dit is afgedekt met grit. Hoe de lekkage is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Milieupiket is onderweg om dit voorval te onderzoeken
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg 121 Botlek Rotterdam. In een gesloten afvalcontainer ontstond broei in zwavelijzer. Medewerkers zagen rookontwikkeling vanuit de container en hebben direct gekoeld met een waterslang waardoor de broei is gestopt.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) EBS Laurenshaven, Montrealweg, Botlek Rotterdam. Er is een ponton gezonken met daarop enkele op gasolie aangedreven machines. Er zijn maatregelen (oilbooms) genomen om verspreiding van gasolie tegen te gaan.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) ECT Euromax Terminal, Maasvlakteweg, Rotterdam. Door nog onbekende reden is de blusinstallatie aangesproken in de serverruimte van het onderhoudsgebouw. Hierdoor is er blusgas/stikstof vrijgekomen in het gebouw. Brandweer was al ter plaatse en heeft aangegeven dat er geen sprake is van brand. De ruimte is geventileerd.

juli

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Nederlandse erts en mineraalbewerking, Koningin Wilhelminahaven NZ 21 Vlaardingen In de breekstraat loods is in een big-bag onder de afzuiginstallatie broei ontstaan. De big-bag is uit elkaar gehaald en door eigen personeel geblust. Er was geen brandweerinzet nodig.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Lucite International Holland BV, Merseyweg, Botlek Rotterdam. Door het wegvallen van de koelwaterflow is de druk in een tank met polymethylacrylaat (PMA) gaan polymeriseren. Hierdoor is via een drukvat en een breekplaat PMA in de buitenlucht vrijgekomen. De PMA is volledig verhard. Doordat PMA een lage geurdrempel heeft, heeft de meldkamer DCMR Milieudienst Rijnmond in een korte tijd (15 minuten) in totaal 8 klachten uit Rozenburg binnen gekregen over een chemische / lijmlucht.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Gunvor Petroleum, Moezelweg, Europoort Rotterdam. In een buitenstaande afvalcontainer, gevuld met resten isolatiemateriaal, is broei en daarna brand ontstaan. Dit is door het personeel met water geblust, de container wordt leeggehaald.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Kemira Rotterdam, Botlekweg, Botlek Rotterdam. In het grondstoffenmagazijn is een container met arcylamide gaan polymeriseren. Hierdoor is de temperatuur en druk opgelopen en is de dop van er vanaf geschoten. Bij de reactie is een kleine hoeveelheid ammoniak vrijgekomen. Als een gevolg van de vrijgekomen gassen is de sprinkler in de loods in werking getreden. De temperatuur in de container is vervolgens niet verder opgelopen. De container is als afval afgevoerd.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Power Plant Rotterdam B.V. Missouriweg, Maasvlakte Rotterdam. Door een kleine hydrauliek olielekkage, is brand ontstaan in een turbinegebouw. De olie is terecht gekomen op de turbine wat is ontbrand waardoor omliggend materiaal ook in de brand gegaan. Brand is geblust en de locatie is daarna vrijgegeven door de brandweer.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) ECT Delta Terminals, Europaweg, Maasvlakte Rotterdam. Op een schip is een lekkende tankcontainer geconstateerd. Deze is er met assistentie van de brandweer afgehaald en op een lekbak geplaatst.