juli

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Europees Massagoed Overslag EMO Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam Brand
Verspreiding van stoffen over het land (CIN G3) CIN-melding (G3) van Vopak Terminal Botlek B.V., Welplaatweg 115, Rotterdam Botlek. Er is een slang van een retourleiding van zeesteiger-2 kapot gegaan. Hierdoor is er 5 tot 10 kuub ethanol in de onderliggende opvangbak terecht gekomen. Milieupiket doet verder onderzoek
Verspreiding van stoffen over het land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Verspreiding van stoffen over het land van Koole Tankstorage Pernis, Tankhoofd 2, Rotterdam. Tijdens het vullen van tank 107 is deze overvuld. Hierdoor is er 10 ton zonnebloem crude gemorst. Ongeveer 250 liter is op de grond naast de tankput terecht gekomen. Deze grond wordt afgegraven. De rest van de zonnebloem crude is in de tankput zelf terecht gekomen. Milieupiket is ter plaatse geweest voor onderzoek. De tank zelf werd gebruikt voor het opslaan van het onderste laagje restproduct in de tanks van schepen. Het laagje restproduct in het schip bleek meer te zijn dan hoeveelheid die de tank kon bevatten. Hoe dit precies is mis gegaan wordt door Koole uitgezocht.
Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) van Koole Tankstorage Pernis B.V, Tankhoofd 2, 3196 KE Vondelingenplaat. Tijdens het leegblazen van een leiding is een pakking uit deze leiding geschoten en daardoor is een kleine hoeveelheid glycol (geen UN) op het steigerdek en in het water terechtgekomen. De geschatte vrijgekomen hoeveelheid is 100 liter. De lekkage is inmiddels gestopt en is ontstaan tijdens het blazen en kwam uit het schakelstation. Glycol is kleurloos en lost op in water. Er zijn daarom geen oil-booms geplaatst of andere beredderingsacties in gang gezet.

juni

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Gunvor Petroleum Rotterdam B.V. Moezelweg 255 Rotterdam. Eerder deze ochtend meldde het bedrijf dat de kop van de warmtewisselaar bij een fabriek had vlam gevat. Ditmaal vatte de bundel van de warmtewisselaar vlam. Ook hier zat restproduct van zwavelijzer. Medewerkers hebben de brand geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) EBS Laurenshaven Montrealweg 50 Rotterdam. In een kolenhoop op het achter terrein is broei ontstaan. Het zou gaan om ongeveer 25 m2. Voor nu laat het bedrijf het langzaam uitbroeien en houdt het in de gaten door hitte camera’s. Morgen gaan ze de hoop helemaal uitrijden. De verwachting is dat het nog ongeveer 2 dagen gaat duren voordat alles helemaal uit is.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Gunvor Petroleum Rotterdam B.V. Moezelweg 255 Rotterdam. Tijdens onderhoud aan een fabriek is brand ontstaan. Medewerkers waren bezig met het verwijderen van de kop van een warmtewisselaar. Na het verwijderen is deze op een kar gezet om daarna te worden schoon gespoten. Hierbij is restproduct van zwavelijzer in contact gekomen met zuurstof en is ontbrand. Medewerkers hebben de brand geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) EMO Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam. Het bedrijf constateerde broei in een kolenpartij en heeft de partij verdicht om het te stoppen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Koole Tankstorage Pernis B.V. Tankhoofd 2 Vondelingenplaat Rotterdam. Het bedrijf constateerde een laag palmolie op het water tussen twee steigers. Lekkage kwam van een schip. De vervuiling is weggehaald door een gespecialiseerd bedrijf.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN G1) CIN-melding (G1) Huntsman Holland B.V. Merseyweg 10 Botlek Rotterdam. Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een waskolom en een koeler is een kleine lekkage van fosgeen ontstaan. De lekkage ontstond doordat een leiding die onder druk stond is geopend. Deze is heel snel weer dicht gedaan. Hierdoor was het probleem verholpen. Gezien de aard van de stof is brandweer en chemisch advies direct ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stoffen door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) ECT Delta Terminal B.V. Maasvlakteweg 951 Maasvlakte Rotterdam. Bij het lossen is een container tegen een schakelkast van een carrier gekomen. Hierbij is kortsluiting ontstaan met rook. Ook is een gat ontstaan door de aanrijding. Er zijn geen producten uit de container vrijgekomen. De producten uit de container zijn omgepakt naar een andere container.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland BV Botlekweg 121 Rotterdam. Bij een condensaatpomp in een substation is rook op de elektriciteitslade gezien. De pomp is direct uit gezet waarna de rook stopte. Esso laat de pomp nakijken voordat deze weer in bedrijf wordt genomen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Vopak Terminal Europoort Moezelweg 75 Europoort Rotterdam. Door een gaatje in een tankwand is 50 liter nafta vrijgekomen. Het gaatje zat op 6 meter hoogte en de tank was tot 21 meter hoogte gevuld. Het bedrijf heeft de nafta naar een andere tank overgepompt.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Huntsman Holland B.V. Merseyweg 10 Botlek Rotterdam. Bij de downstream fabriek had men rookontwikkeling gezien. Hier bleek op het dak brand/broei te zijn ontstaan in het isolatiemateriaal van het vat. Met behulp van stikstof is de brand/broei gestopt. Naar de oorzaak wordt nog onderzoek gedaan.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Emerald Kalama Chemical B.V. Montrealweg 15 Botlek Rotterdam. In een installatie is op 9 meter hoogte een brand ontdekt achter een pomp. Waarschijnlijk was er wat benzoëzuur gaan branden. De brandweer is opgeroepen. De brand kon vrij snel met een poederblusser worden geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Almatis B.V. Theemsweg 30 Rotterdam. Tijdens het nemen van een sample in de fabriek is er brand ontstaan in een opvangbak. De brand is meteen geblust door de medewerkers.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Vopak Terminal Botlek Welplaatweg 115 Rotterdam. Tijdens laswerkzaamheden op een steiger is brand ontstaan in een lekbak. De brand is meteen geblust door de brandwacht ter plaatse.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Esso Nederland B.V. Botlekweg 121 Rotterdam. Door een stroomstoring kunnen delen van de fabriek niet in bedrijf blijven. Hierdoor zijn fakkels te zien. Hulpdiensten zijn naar de raffinaderij gegaan om het proces in de gaten te houden.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Cargo Terminal Gadering B.V. Butaanweg 5A Rotterdam. Een 30 m3 container voor de helft gevuld met bedrijfsafval (papier en plastic) vatte vlam. Deze container stond op parkeerterrein binnen de bedrijfsgrens achter de loodscomplexen. Brand is door brandweer en blusboot van het Havenbedrijf Rotterdam geblust. Op het moment van de melding was nog onbekend waardoor de brand is ontstaan.
Verspreiding van stoffen door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) van Exxon Chemical Holland B.V aan de Botlekweg 121 in Rotterdam Botlek. Er is bij het tankenpark van de aromatenfabriek een lekkage ontstaan op een flens van een leiding waarbij 50 liter benzeen is gelekt. De leiding is direct ingeblokt en leeggemaakt. Een deel van het terrein is ontruimd waarna de lekkage is afgeschuimd om uitdamping te voorkomen. Vervolgens is de lekkage met behulp van een vacuümwagen afgezogen.

Wat is een CIN-Melding?

Door middel van een CIN-melding (Centraal IncidentenNummer) meldt een bedrijf zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 15 minuten, dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is.

Meer informatie

Afgelopen jaar

Volledig archief