Wat is een CIN-Melding?

Door middel van een CIN-melding (Centraal IncidentenNummer) meldt een bedrijf zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 15 minuten, dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is.

Meer informatie

Volledig archief

december

Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) Prio 1 KOOLE STORAGE PERNIS Tankhoofd 2 Vondelingenplaat Rdam Leefmilieu Verontreiniging Oppervlaktewater
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) Prio 1 Shell Nederland Raffinaderij (Hn3022) Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rdam Leefmilieu Verontreiniging Bodem
Overig (CIN Z4) Prio 2 Cabot Corporation (HB4402) Botlekstraat 2 Botlek Rotterdam Dienstverlening Brandweer Dienst aan derden
Overig (CIN Z4) Prio 2 Cabot Corporation (HB4402) Botlekstraat 2 Botlek Rotterdam Dienstverlening Brandweer Dienst aan derden
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Esso Nederland Raffinaderij (Hn4055) Botlekweg 121 Botlek Rotterdam Brand
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslag EMO, Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam In een partij kolen zijn een aantal hotspots aangetroffen. De partij wordt verdicht om de vuurverschijnselen te verminderen. Er is geen onderzoek ingesteld door het milieupiket.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Shell Nederland Raffinaderij, Vondelingenweg, Vondelingenplaat Rotterdam. In een leiding is een lekkage van crude-oil opgetreden. Er zijn enkele m3 vrijgekomen door een spray uit de leiding. Het product heeft een temperatuur van 400 graden. De brandweer stond paraat met schuim totdat de leiding was ingeblokt en de lekkage gestopt.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Spooremplacement Maasvlakte, Oost Europaweg, Maasvlakte Rotterdam. Bij een tankwagon, gevuld met ethanol, is bij de afsluiter een druppellekkage geconstateerd. Het bleek een kleine lekkage, waarna het probleem door Prorail is verholpen.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Nouryon Chemicals Botlek, Welplaatweg, Botlek Rotterdam. Tijdens werkzaamheden is per ongeluk een monsterkraantje open getikt van een leiding met diethylaluminium chloride en ethylbenzoaat. Hierdoor is een zeer kleine hoeveelheid (een kopje) vrijgekomen wat direct is ontbrand en daarna weer gedoofd. Het kraantje is direct weer gesloten waardoor er geen verdere escalatie is opgetreden.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Shell Nederland Raffinaderij, Vondelingenweg, Vondelingenplaat Rotterdam. Door een vastgelopen stofklep en ophoping van as is er temperatuurverhoging ontstaan in een leiding. De temperatuur is opgelopen tot 600 graden. Door toevoeging van stikstof is de temperatuur weer naar beneden gebracht. Er bleek geen brand buiten de installatie te zijn.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Europees Massagoed Overslag EMO, Missouriweg, Maasvlakte Rotterdam. Bij werkzaamheden in een elektrastation is een medewerker gewond geraakt na een steekvlam. De hulpdiensten hebben ter plaatse vastgesteld dat er geen sprake meer was van brand of explosiegevaar. De medewerker is door ambulancepersoneel behandeld.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-Melding (Z3) Spooremplacement Botlek Botlekweg 150 Botlek Rotterdam. Er was een druppellekkage ontstaan uit een tankcontainer (wagon) van het product cyclohexylamine. Na inzet van het gaspakkenteam bleek dat er product was uitgekristalliseerd op de zij-afsluiter en dat er geen uitstroom heeft plaatsgevonden. De stofkap is verwijderd en het resterende product is opgevangen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2) Vondelingenweg 601 Rotterdam. Er is hydraulische olie tussen het isolatiemateriaal terecht gekomen. Door het opwarmen van de stoomcabine is de olie waarschijnlijk te warm geworden en heeft deze vlam gevat. Medewerkers hebben de brand meteen zelf kunnen blussen. De bedrijfsbrandweer heeft het isolatiemateriaal verwijderd.

november

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Gunvor Petroleum, Moezelweg, Europoort Rotterdam. Tijdens sloopwerkzaamheden van de oude smeeroliefabriek is door vallend staal een vonkenregen ontstaan, waardoor isolatiemateriaal heeft vlamgevat. De vlammen zijn door de brandwacht geblust met water.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Tronox Pigmants Holland, Professor Gerbrandyweg, Botlek Rotterdam. Door een lekke seal van een pomp die de titaantetrachloride doseert in de purificatie van de chlorinator unit 200 is er circa 1 kg titaantetrachloride op 5 meter hoogte vrijgekomen. Lekkage is visueel waargenomen op de camera. Product is met een waterscherm neergeslagen. Er zijn geen meetkoppen op het terrein aangesproken. Omdat het product giftig is bij inademing, zijn de werkzaamheden op het terrein stilgelegd en heeft het personeel de locatie verlaten. Vrijwel direct is de lekkage gestopt en is het gevaar geweken. Inmiddels is de installatie volledig druk loos gemaakt en uit bedrijf genomen.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Ertsoverslagbedrijf Europoort, Markweg, Europoort Rotterdam. Een hoop kolen is ingestort, waardoor er 30 ton kolen door het hek op het gras tussen de terreingrens en de Markweg is terechtgekomen. Er is geen sprake geweest van broei. De kolen worden opgeruimd en het hek wordt hersteld.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) BP, d'Arcyweg, Europoort Rotterdam. Een verwarmingselement in het plafond van een kantoorruimte is te warm geworden met rookontwikkeling tot gevolg. Na inzet van de bedrijfsbrandweerploeg is het verwarmingselement gedemonteerd. Er is geen sprake geweest van brand.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg 121,Botlek Rotterdam Een operator zag rook bij een flens van de gastoevoer van SG 8101A. Vermoedelijk was er sprake van smeulende isolatie. Door stoom op het rokende deel te zetten is het roken gestopt. Het milieupiket heeft nader onderzoek gedaan.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Prio 2 ECT Delta Terminals, Europaweg 875, Maasvlakte Rotterdam Een kogellager van een stackkraan (AC-kraan) is warm gelopen en is ontbrand. Het brandje is met eigen blusmiddelen geblust.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Shell Nederland Chemie bv, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam Tijdens het beladen van een binnenvaart tanker aan de steiger bij dit bedrijf, is het schip gaan kantelen. Dit had te maken met de ballasttanks in het schip. Er was sprake van 1.5 meter slagzij tijdens de verlading. De verlading werd direct gestopt en de laadarm losgekoppeld. Het Havenbedrijf en brandweer zijn ter plaatse geweest om te assisteren met het weg pompen van het ballastwater om het schip weer recht te trekken. Er heeft geen lekkage van diesel plaatsgevonden. Om 10:00 uur is GRIP 1 ingesteld. Om 12:42 uur is einde GRIP afgegeven.