Wat is een CIN-Melding?

Door middel van een CIN-melding (Centraal IncidentenNummer) meldt een bedrijf zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 15 minuten, dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is.

Meer informatie

Volledig archief

oktober

Overig (CIN G4) Prio 1 Prorail Kijfhoek Develsingel 11 Zwijndrecht Alarm Autom. brand Drukknopmelding OMS
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Raffinaderij, Vondelingenweg, Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens het lossen van een tankauto is er rookontwikkeling gezien bij de compressor van de tankauto. Dit is vanzelf uitgegaan.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Esso Nederland Raffinaderij, Botlekweg, Botlek Rotterdam. Er is brand ontstaan in de isolatie van een tank met vloeibare zwavel. De brand is geblust door de bedrijfsbrandweer en hulpdiensten. Naar aanleiding van de brand zijn er geen meldingen over stank binnengekomen bij de milieudienst.
Overig (CIN G4) CIN-melding C.RO Ports Nederland BV, Merseyweg, Botlek Rotterdam. Op het terrein is een lege ongereinigde tankcontainer met LNG gas gaan afblazen via het overdrukventiel. Hierbij kwam methaan vrij. Vanwege het afblazen van methaan is de container door ILenT geblokkeerd voor transport over de weg. Het incident is onderzocht door de milieudienst. Na het aflaten van de druk tot 9,6 bar is de container apart gezet op het terrein en is de druk gemeten om te controleren of deze stabiel zou blijven. Rond 19:00 uur bleek dat de druk al twee uur stabiel bleef en is de container met toestemming van de betrokken instanties afgevoerd naar een bedrijf dat voorzieningen heeft voor het behandelen van lege LNG-containers.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Shell Nederland Raffinaderij, Vondelingenweg, Vondelingenplaat Rotterdam. Bij een tank in aanbouw is brand ontstaan in een elektrische verdeelkast. Vanwege de plastic omkasting kwam er behoorlijk wat rook vrij, waardoor het tijdens de melding niet direct goed duidelijk wat er precies brandde. De brand is geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) BP d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam Een smeulende voedingskabel van een compressor is geblust met een poederblusser. Het is nog onduidelijk of dit is ontstaan door kortsluiting of oververhitting. Het bedrijf zal dit intern onderzoeken.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) BP d'Arcyweg 76, Europoort Rotterdam Tijdens het opwarmen van een vacuumpomp die in onderhoud stond, heeft een van de externe opwarmmatten vlam gevat aan de buitenkant van de unit . Deze is meteen door het personeel met een poederblusser geblust.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Shell Nederland Chemie bv, Vondelingenweg 601, Vondelingenplaat Rotterdam Door verstoring in de voeding van het proces op de catcracker-2 is de veiligheid van het ESP filter aangesproken en is er catalyst (product uit de katalysator) vrijgekomen. De voeding is teruggenomen en de uitstoot tot een minimum beperkt. Door het milieupiket is een onderzoek ingesteld naar de gevolgen in de omgeving. De emissie niet tot buiten het bedrijfsterrein verspreid.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Cin-melding [B2] BP Raffinaderij Rotterdam BV d'Arcyweg Europoort Rotterdam. Tijdens het in bedrijf nemen van een pomp is een lekkage ontstaan van enkele druppels ruwe olie die tot ontbranding zijn gekomen. Het eigen personeel heeft dit met een poederblusser geblust.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) Cin-melding [B1] ECT Delta Terminals Europaweg Maasvlakte Rotterdam. Vanwege rookontwikkeling bij een containerlift is een drukknopmelding gedaan door het bedrijf. Vermoedelijk is er door manoeuvreren wat hydraulic olie uit een opvangbak op de uitlaat terecht gekomen. De brandweer heeft het geblust en extra controles uitgevoerd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Cin-melding [B2] Nouryon Chemicals B.V. Welplaatweg Botlek Rotterdam. In de controlekamer van de fabriek is de trafo van een TL-balk gaan roken. De rookontwikkeling is gestopt nadat de stekker eruit getrokken is.

september

Verspreiding van stof via land (CIN Z3) Cin-melding [Z3] Indorama Rotterdam Markweg Europoort Rotterdam. Bij een monstername van een opslagtank, is vermoedelijk door een kapotte pakking bij het monsterkraantje, een spray van azijnzuur ontstaan. De medewerker die deze werkzaamheden uitvoerde is hierdoor in aanraking gekomen met azijnzuur. Het slachtoffer is onder de nooddouche gezet en per helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) ADM Europoort BV, Elbeweg, Europoort Rotterdam. Tijdens onderhoudswerkzaamheden is bij het openen van apparatuur een klein smeulplekje gevonden. Deze is door het BHV afgeblust met een slang. De ADM verzocht de brandweer voor nacontrole.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Arkema B.V., Tankhoofd, Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens het reinigen van een lege container met stoom is er uit een scheurtje op een lasnaad stoom met het restproduct ethylmercaptaan vrijgekomen. Ethylmercaptaan is een stankstof en is dan ook door werknemers op het terrein waargenomen. Het bedrijf heeft de container direct van druk gelaten waardoor de emissie is gestopt.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Spooremplacement, Botlekweg, Botlek Rotterdam. Tijdens controleronde is een lekkage ontdekt. Gaat om een kleine druppellekkage van methanol uit een wagon. De lekkage wordt verholpen door de incidentenorganisatie van Prorail.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Prorail Dienstgebouw, Botlekweg, Botlek Rotterdam. Tijdens controleronde is een lekkage ontdekt. Gaat om een kleine druppellekkage van methanol uit een wagon. De lekkage wordt verholpen door de incidentenorganisatie van Prorail.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Vopak Terminal Europoort, Moezelweg, Europoort Rotterdam. Er was sprake van een brandalarm in een elektriciteitsruimte. Er is direct iemand gaan kijken, maar er werd niets gevonden dat op brand wees. Na 15 minuten werd een verbrand plastic lucht waargenomen, waarna direct een tweede melding is gedaan. Toen de ruimte betreden werd, bleek dat er sprake was van een loos alarm. Er wordt door het bedrijf onderzocht waarom het alarm is afgegaan.  
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) Prio 5 Rotterdam World Gateway RWG Amoerweg 50 Maasvlakte Rotterdam Dienstverlening Brandweer Oefening
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) Prio 1 Rotterdam World Gateway RWG Amoerweg 50 Maasvlakte Rotterdam Leefmilieu Verontreiniging Oppervlaktewater
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Ertsoverslagbedrijf Europoort, Markweg 131, Europoort Rotterdam Tijdens het laden van enkelen vaten die gevuld waren met een oplosmiddel zijn enkele vaten gevallen. Eén van deze vaten is in het water terecht gekomen maar is niet gaan lekken. Wel zijn er enkelen vaten op de kade gevallen en gescheurd. Als gevolg hiervan lagen er enkele liters vloeistof op de kade, ook is er product in het water en op het schip terecht gekomen. De vloeistof is opgeruimd. Milieupiket is ter plaatse geweest voor verder onderzoek.